NSE:APOLLOTYRE   APOLLO TYRES
ih&s pattern....................................................breakout