Swing_Trading_Chart

The Hi-tech Gears Limited

Long
NSE:HITECHGEAR   THE HI-TECH GEARS
Bullish flag pattern in The Hi-tech Gears Limited....