chirag_Khasiya

nifty elliott wave analysis for 6th nov 2018

Long
NSE:NIFTY   Nifty 50 Index
nifty elliott wave analysis for 6th nov 2018