abhishekUPRETI

wait for break any side then buy ya sell

NSE:TVSMOTOR   TVS MOTOR CO
62 views
3
wait for break any side then buy ya sell
Comment: ADV BUY ACTIVE AND TR HIT
Comment: BUY LEVEL 419
Comment: BUY 419 SL 413 TR 436

Comments