WATCH_ME_TRADE

LICHSGFIN - ASCENDING TRIANGLE - BREAKOUT

Long
NSE:LICHSGFIN   LIC HOUSING FINAN
LICHSGFIN - ASCENDING TRIANGLE - BREAKOUT with Good Volume
Trade closed: target reached: Target Reached