TouFrancis

About me 所有你所感受到的、觀察到的、看見的... 全部都是- 某些有能力推動價格移動的不在檯面上的群體、實體戶或個體戶所創造出來的群眾氛圍 你不要以為你的感覺你的想法都是你自己的,別傻了 我從銷售的角度就可以清楚的告訴你,你以為你正確的認知與理性判斷 全是我給你的... 換句話說,你大腦中來來去去的想法、思維 超乎你所能想像的比例...全是來自外界的刺激 在交易的世界裡~如果你沒辦法認知到這樣的事實真相,你永遠在進行著無數場毫無勝算的遊戲。 Tou氏語錄2018.2.3
Joined note.youdao.com/s/y736Bnn
長線趨勢的本質是突破震盪、震盪的本質是型態、型態的本質是時間週期、時間週期的本質是不確定性,此特性亦是市場唯一的確定性。
No ideas here, but there are ideas on other regional versions of TradingView
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit 重庆
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
4
0
0
Message Follow Following Unfollow
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit 中国
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Online
4
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
0
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
1
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit 中国江西南昌
15
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
146
0
0
Message Follow Following Unfollow
981
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit New York City
50569
10
342
Message Follow Following Unfollow
Last visit
92
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
16
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
26
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
103
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
279
0
0
Message Follow Following Unfollow
中国浙江
6152
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit 中国
1038
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
559
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
170
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
19
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
122
0
0
Message Follow Following Unfollow
Australia
325
0
0
Message Follow Following Unfollow
Last visit
12481
0
9
Message Follow Following Unfollow
Last visit 中国上海
1611
0
0
Message Follow Following Unfollow
10817
0
0
Message Follow Following Unfollow
4604
0
0
Message Follow Following Unfollow
ZL2!
SOYBEAN OIL FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
Follow Following Unfollow
Type
Script access
Privacy