DKM_

ajanata pharma looks good

Long
NSE:AJANTPHARM   AJANTA PHARMA
buy above 2197 target 2250 sl 2100

Comments