NSE:HDFCBANK   HDFC BANK
HDFC BANK jan ema 50 ke upra kulta hai to hmm log buy kre ke aur fist T 1 ( 1593 ) baniye ge aur ema 50 ke nichi khulta hai to hmm log 200 EMA ko support lene deye ge ok