TheForexFamily

XAUUSD : Điều gì đã giúp Vàng khôi phục trở lại ?

Long
OANDA:XAUUSD   Gold Spot / U.S. Dollar
Hiện tại, Vàng hôm qua đã tăng và giảm theo dự báo. Giảm xuống mức 1965 sau đó tăng mạnh trở lại 1992. Phá qua khỏi vùng khách cự 1975 và tăng mạnh.

Nguyên nhân chính dẫn tới việc đó là do quỹ vàng thế giới mua vào với số lượng xấp xỉ 13 tấn vàng. Số liệu này ảnh hưởng trực tiếp tới vàng, khiến vàng phục hồi một cách nhanh chóng khi không có một tin tức gì, giá vàng đã quay về vùng kháng cự năm 1992.

Trước tin tức về cuộc họp FOMC, khả năng Vàng sẽ xoay quanh vùng 1985$ - 1995$. FOMC mục tiêu chính là giảm tỷ lệ làm phát và điều chỉnh lãi suất. Với chỉ số báo cáo hiện tại tỷ lệ lạm phát ngày càng tăng so với dự kiến của Mỹ. Vì thế khả năng FOMC sẽ có đợt điều chỉnh lãi suất nhẹ trong cuộc họp ngày hôm này vào lúc 2 giờ sáng ngày 22/11/2023 trước khi chỉ số báo cáo thất nghiệp được cập nhật vào 8 giờ tối ngày 22/11/2023.

Nếu lãi suất tiếp tục giảm xuống và Vàng phá qua mức kháng cự 1992 thì trong hôm nay hoặc ngày mai Vàng sẽ chạm đỉnh 2xxx. Bên cạnh đó quỹ Vàng thế giới sẽ tiếp tục thu mua vàng trong giai đoạn này và xả quỹ khi lãi suất USD tăng mạnh trỏ lại.
Comment:
🔝 XAUUSD : Kế hoạch giao dịch 21/11/2023 / Trading plan November 21, 2023

🪙 Chúng ta có 2 mức để có entry tốt cho tín hiệu BUY : / We have 2 levels to have a good entry for the BUY signal :

💲 Entry 1 Buy : 1973$ - 1975$
💵TP1 : 1980
💵TP2 : 1985
🔴 SL : 1965

💲Entry 2 Buy (Scalping) : 1983$ - 1985$
💵 TP1 : 1990
💵 TP2 : 1995
🔴 SL : 1975

🪙 Chúng ta có 2 mức để có entry tốt cho tín hiệu SELL : / We have 2 levels to have a good entry for the SELL signal :

💲Entry 1 Sell : 2001$ - 2003$
💵TP1 : 1997
💵TP2 : 1995
🔴 SL : 2009

💲Entry 2 Sell (Scalping) : 1993$ - 1995$
💵TP1 : 1990
💵TP2 : 1985
🔴 SL : 2001

⚡️⚡️⚡️Lưu ý : Giao dịch vui lòng để TP, SL đầy đủ, đảm bảo an toàn và mang về lợi nhuận từ thị trường. / Note: For transactions, please leave full TP and SL to ensure safety and bring profit from the market. ‼️
Comment:
⚡️Entry 2 Sell running 35 + pips 🔼🔼🔼⏫⏫⏫
Trade active:
💵HIT TP1 45 pips ⚡️⚡️⚡️
Trade active:
💵HIT FULL TP 100 pips - Hit Entry 2 Buy ☄️☄️☄️🪙🪙🪙
Trade closed: target reached:
💵Entry 1 Sell 2003 HIT TP1 60 pips - closed All ⚡️⚡️⚡️ 🪙🪙🪙

🔴🔴Sorry to all members of the group because Sell 1995 Hit SL ⚠️ / Xin lỗi tất cả thành vì lệnh Sell 1995 đã chạm SL.

⛔️We should stop all orders here. / Chúng ta nên đóng tất cả lệnh tại đây.

➡️We had a day with a profit of 160 pips. Be happy about that and wait for new news from us. / Chúng ta đã có một ngày với lợi nhuận 160 pips. Hãy mừng vì điều đó và chờ đợi tin tức mới từ chúng tôi.
Disclaimer

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.